Üyelik Sözleşmesi


Emineller Kuyumculuk İletişim İnşaat Ltd. Şti. Sanal Mağazasından (enuygunburada.com) alışveriş yapmak istiyorsanız önce kayıt formunu doldurmak suretiyle üye olmak ve kullanıcı şifresi edinmek gerekmektedir. Siteye üye olmanız, enuygunburada.com üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz demektir. Kullanıcı, üyelik işlemlerini başarıyla tamamladığı ve bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren enuygunburada.com kullanım sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.
Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen enuygunburada.com sitesini kullanmayınız
Emineller Kuyumculuk İletişim İnşaat Ltd. Şti. aşağıda belirtilen genel ve özel koşulları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. enuygunburada.com'u her ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz değişebilecek üyelik ve kullanım şartlarını görmeniz açısından önemlidir. 
 
ENUYGUNBURADA.COM ÜYELIK SISTEMI
enuygunburada.com üyesi kendisinin belirleyeceği bir "şifre"ye sahip olur.
Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğin olması mümkün değildir. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir.
Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamı ile kullanıcının sorumluluğundadır.
Emineller Kuyumculuk İletişim İnşaat Ltd. Şti. şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcının enuygunburada.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gereklidir.
 
ENUYGUNBURADA.COM KULLANIM VE GÜVENLIK KURALLARI
Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar. Siteyi kullanan kişi ve/veya kişiler siteyi kullanarak aşağıdaki maddeleri kabul ve taahüt ederler.
enuygunburada.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Emineller Kuyumculuk İletişim İnşaat Ltd. Şti. ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,
enuygunburada.com servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Emineller Kuyumculuk İletişim İnşaat Ltd. Şti. ’nin bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu Emineller Kuyumculuk İletişim İnşaat Ltd. Şti.   tarafında oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun kullanıcıya ait olacağını,
Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Emineller Kuyumculuk İletişim İnşaat Ltd. Şti. ’nin sorumlu olmayacağını,
enuygunburada.com da sunulan hizmetlere enuygunburada.com tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Emineller Kuyumculuk İletişim İnşaat Ltd. Şti. ’nin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,
Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Emineller Kuyumculuk İletişim İnşaat Ltd. Şti.'nin sorumlu olmayacağını,
Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,
Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,
Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı, reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı,
Anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,
Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
enuygunburada.com servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Emineller Kuyumculuk İletişim İnşaat Ltd. Şti.’den tazminat talep etmemeyi,
Emineller Kuyumculuk İletişim İnşaat Ltd. Şti.’den izin almadan enuygunburada.com servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,
enuygunburada.com’un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davrandığı takdirde Emineller Kuyumculuk İletişim İnşaat Ltd. Şti.’nin gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
enuygunburada.com'un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,
Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,
Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,
Üye kayıt sırasında belirtmiş olduğu e-mail adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
Müşteri sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını,
Müşteriler mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini, ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, Emineller Kuyumculuk İletişim İnşaat Ltd. Şti.’nin adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını.
enuygunburada.com'da sunulan görsel, yazısal içerik kişisel kullanım içindir. enuygunburada.com'un içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların seslerin her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya enuygunburada.com'un izni olmadan link vermek yasaktır. Bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı enuygunburada.com'a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.
 
ENUYGUNBURADA.COM'UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERI
enuygunburada.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Emineller Kuyumculuk İletişim İnşaat Ltd. Şti. ’nin enuygunburada.com üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
Kullanıcı tarafından kayıt sırasında girilen e-mail adresi ve şifresi enuygunburada.com tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır.
enuygunburada.com tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını keyfiyen süresiz olarak engelleyebilir.
enuygunburada.com servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.
enuygunburada.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
enuygunburada.com'un satışları, kendi stokları ile sınırlıdır. enuygunburada.com stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. Ürünlerin enuygunburada.com da teşhir edilmesiyle Emineller Kuyumculuk İletişim İnşaat Ltd. Şti. ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez.
enuygunburada.com üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde Emineller Kuyumculuk İletişim İnşaat Ltd. Şti. tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye , Emineller Kuyumculuk İletişim İnşaat Ltd. Şti. hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.
Emineller Kuyumculuk İletişim İnşaat Ltd. Şti. üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.
Emineller Kuyumculuk İletişim İnşaat Ltd. Şti. müşterinin onayı olmadan enuygunburada.com bünyesinde ürünü bulunan şirketlerin, müşteriye yönelik her türlü reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunmasını, enuygunburada.com bünyesinde bulunan müşteri bilgilerini kullanarak gerçekleştirilmesini destekleyebilir yada bu faaliyetleri bizzat yürütebilir.
enuygunburada.com' da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Emineller Kuyumculuk İletişim İnşaat Ltd. Şti.'ye aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Emineller Kuyumculuk İletişim İnşaat Ltd. Şti. hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.
enuygunburada.com, sitesinden üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Emineller Kuyumculuk İletişim İnşaat Ltd. Şti. ’nin sorumlu olmadığını kabul eder.
Emineller Kuyumculuk İletişim İnşaat Ltd. Şti. , ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. enuygunburada.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. enuygunburada.com sitesi ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.
Emineller Kuyumculuk İletişim İnşaat Ltd. Şti. kredi kartı limiti onaylanamadığı halde istediği müşterilerine alışveriş yapma izni verme hakkına sahiptir.
 
KISISEL VE TICARI OLMAYAN KULLANIM SINIRLAMASI
Müşteriler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.
 
VERGILENDIRME
Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Emineller Kuyumculuk İletişim İnşaat Ltd. Şti. sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.
 
ÜRÜN TESLIMATI
Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise müşteriye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. Adresine ihbar notu bırakılan müşterinin 3 gün içerisinde irtibata geçmemesi durumunda kargo göndericiye iade edilir.
 
ÜRÜN İADESI
Ürün iadesi ile ilgili olarak tüketici kanunu maddeleri geçerlidir.
 
ENUYGUNBURADA.COM KAYITLARININ GEÇERLILIĞI
Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda enuygunburada.com ’um defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten enuygunburada.com kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
UYGULANACAK HÜKÜMLER
Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.
 
YETKILI MAHKEME VE İCRA DAIRELERI
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
 
YÜRÜRLÜK
Kullanıcı kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan yada sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.
 
FESIH
Emineller Kuyumculuk İletişim İnşaat Ltd. Şti. dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.
 
TEBLIGAT ADRESLERI
enuygunburada.com sitesi üyelerinden peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak üyenin enuygunburada.com'a bildirdiği eposta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.
Taraflar, mevcut epostalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski epostalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.
enuygunburada.com üyenin kayıtlı eposta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın enuygunburada.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir. ÜYE, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.